ROBOTYKA

Wstęp

Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją - w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Po raz pierwszy terminu 'robot' użył w 1921 r., w swojej sztuce czeski pisarz Karel Ćapek. Terminem tym określił maszynę-niewolnika zastępującą człowieka w najbardziej uciążliwych zajęciach. Tymczasem początek rozwoju robotyki jako dziedziny wiedzy przypada na 1961 r. Wtedy to w General Motors uruchomiono pierwszy manipulator pracujący na linii produkcyjnej.

Robotyka jest relatywnie nową dziedziną, która łączy różne tradycyjne gałęzie nauk technicznych. Zawładnęła ona wieloma sferami życia człowieka, znajdując zastosowanie np. w szpitalach, wojsku, policji, przemyśle, a nawet w gospodarstwach domowych. Funkcje, które wymagają dużej szybkości, dokładności, niezawodności i wytrzymałości mogą być wykonywane znacznie szybciej przez robota niż przez człowieka. W rezultacie wiele zadań w zakładach produkcyjnych, które dawniej wykonywali ludzie, teraz zostało zrobotyzowanych. Efektem tego jest zmniejszenie kosztów wytwarzania, przede wszystkim przy produkcji części samochodowych i elektroniki.

Cecha Raspberry Pi Arduino
RAM 1GB 2KB
FLASH microSD do 64GB 32KB
Procesor 64-bit 4x1.2GHz Broadcom BCM2837 8-bit AVR 16Mhz Atmega328
Łączność WiFi, Bluetooth, Ethernet brak
Interfejsy USB, GPIO, HDMI, I2C, SPI, UART, CSI, DSI USB, GPIO, I2C, SPI, UART
OS Linux, Windows IoT itp. brak
Cena 180 zł 100 zł

Polecane strony:

Napisz do mnie!